Analýza vývoje a vymáhání daňových nedoplatků

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vývoje a vymáhání daňových nedoplatků
Autor práce:
Vejmělek, Jiří
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Musil, Martin
Osoba oponující práci:
Hauzr, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The object of this graduation theses is the analysis of tax arrears registered by Financial Headquarters in České Budějovice. The theoretical part of this study contains the description of key concepts with the introduction of tax functions and stages of tax proceedings. The practical part contains the analysis of tax arrears in given period. Tax arrears are analysed in separate offices which fall within ghe copmetence of Financial Headquarters. Tax arrears are captured according to separate tax sorts. This study contains ways of blocking tax arrears and possibilities of tax execution. The aim of this study is to warn against rising amount of tax arrears, problems and barriers connected with tax execution. There are clear proposals and recommendations that could lead to positive changes and favourable development of followed problems.
Klíčová slova:
tax arrears; execution of ruling; tax office; ways of enforcement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management of the Public Sector
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 11. 2009
Datum podání práce:
17. 12. 2010
Datum obhajoby:
31.01.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29035_xvejj00.pdf [591,62 kB]
Oponentura:
18952_Hauzr.pdf [211,41 kB]
Hodnocení vedoucího:
29035_musil.pdf [34,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29035/podrobnosti