Hospodársky cyklus Slovenska 1993-2009

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hospodársky cyklus Slovenska 1993-2009
Autor práce:
Lipka, Vladimír
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Czesaný, Slavoj
Osoba oponující práci:
Halás, Vladimír
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
The thesis deals with monitoring and analysis of the economic cycle in Slovakia between 1993 - 2009. Its aim was to assess the impact of fiscal and monetary policies on the economic cycle. Both policies should cooperate with each other and create a favorable environment for economic development. The goal of the monetary policy should be securing currency stability. The fiscal policy should aim for stable development in public finance. The thesis consists of five parts, which intersect each other. The first part explains the theoretical foundations of the economic cycles. It is followed by a chapter, in which different Slovak economy phases of the economic cycle are analyzed, with the help of indicators of internal and external balance, demand and supply side of GDP and indicators of monetary conditions. Work also includes an assessment of Slovakia's entry into the EMU in terms of revenues and expenses. This part is also focused on the process of nominal and real convergence of the Slovak economy before adopting Euro. The penultimate part of this thesis deals with a comparison of business cycles of V4 countries. The conclusion is focused on forecasting the economic development of the Slovak economy in 2011.
Klíčová slova:
Gross domestic product; Fiscal policy; Monetary policy; Business cycle

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 1. 2010
Datum podání práce:
31. 5. 2010
Datum obhajoby:
27.01.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
24298_xlipv03.pdf [1,94 MB]
Oponentura:
18840_halasvla.pdf [152,56 kB]
Hodnocení vedoucího:
24298_czes01.pdf [118,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/24298/podrobnosti