Ukazatele zadluženosti obcí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ukazatele zadluženosti obcí
Autor práce:
Hánová, Ilona
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Toth, Petr
Osoba oponující práci:
Nováková, Lenka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem práce je zhodnotit vývoj zadlužení obcí a opatření proti zadluženosti v rámci ČR, kterými jsou Monitoring hospodaření obcí Ministerstva financí ČR a Finanční a majetková analýza (FAMA). Sekundárním cílem bakalářské práce je efektivně propojit tato dvě opatření. V bakalářské práci jsou popsány ekonomické teorie vztahující se k veřejnému sektoru. Dále se práce zabývá rozpočtovou skladbou obcí -- zejména pak příjmy, výdaji a financováním obcí. Součástí práce je také vývoj zadluženosti obcí, příčiny zadlužování obcí i prevence a regulace zadluženosti obcí. Poslední část bakalářské práce se zabývá Finanční a majetkovou analýzou (FAMA) -- zejména ukazatelem dluhové služby a Monitoringem hospodaření obcí MF ČR.
Klíčová slova:
ukazatele zadluženosti; zadluženost; obec; financování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 10. 2010
Datum podání práce:
27. 1. 2011
Datum obhajoby:
25.01.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
28517_xhani07.pdf [627,45 kB]
Oponentura:
19140_Nováková.pdf [279,04 kB]
Hodnocení vedoucího:
28517_toth.pdf [276,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/28517/podrobnosti