Hodnocení rozvoje obcí v regionu Národního parku České Švýcarsko za pomoci indikátorů sociální, environmentální a ekonomické dimenze rozvoje

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hodnocení rozvoje obcí v regionu Národního parku České Švýcarsko za pomoci indikátorů sociální, environmentální a ekonomické dimenze rozvoje
Autor práce:
Kolská, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Geuss, Erik
Osoba oponující práci:
Branžovský, Antonín
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zhodnotit rozvoj regionu Národního parku České Švýcarsko na základě rozvoje sociální, ekonomické i environmentální dimenze. S již několik desítek let trvající světovou debatou o udržitelném rozvoji jde ruku v ruce diskuze nástrojů, kterými by bylo možné implementaci tohoto konceptu do praxe hodnotit. Bylo vyvinuto nespočetné množství indikátorů na světové, národní i lokální úrovni. Diskutovány budou především lokální indikátory rozvoje s tím, že v praktické části bude aplikována sada indikátorů nejvhodnější pro malé obce. Teoretická část diplomové práce je věnována vymezení pojmu, historii, principům a dalším souvislostem udržitelného rozvoje. Navazuje kapitola o indikátorech udržitelného rozvoje. Teoretický základ tvorby indikátorů je doplněn o shrnutí existujících indikátorů, zejména na lokální úrovni. V praktické části je představen region Národního parku České Švýcarsko. Patří sem devět obcí, jejichž katastrální území leží zčásti v národním parku. Pro zhodnocení rozvoje obcí je na základě předem stanovených kriterií vybrána sada indikátorů vhodná pro malé obce.
Klíčová slova:
rozvoj území; chráněná území; indikátory; hodnocení udržitelného rozvoje; udržitelný rozvoj

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomiky životního prostředí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 3. 2010
Datum podání práce:
20. 12. 2010
Datum obhajoby:
26.01.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
25899_xkolk12.pdf [3,16 MB]
Oponentura:
19459_Branžovský.pdf [183,83 kB]
Hodnocení vedoucího:
25899_geue01.pdf [182,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/25899/podrobnosti