Visegradská skupina - vývoj a postavení v EU

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Visegradská skupina - vývoj a postavení v EU
Autor práce:
Ouředníková, Marie
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Černá, Iveta
Osoba oponující práci:
Čajka, Radek
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this thesis is to describe economic trends in countries of the Visegrad Group between 2000 and 2009 and to analyze their economic relations with the EU. The description and analysis are based on Eurostat statistics. Economic indicators which are monitored in this thesis and statistical methods used are defined in the first chapter. The second chapter contains a description of the Visegrad Group and ist member states. The third chapter analyzes similarity of basic internal balance indicators' changes in the countries of Visegrad Group and in EU member states. The fourth chapter deals with the territorial structure of trade of the Visegrad Group. The final chapter is devoted to the geographic origin of foreign direct investment inflows in the Visegrad countries.
Klíčová slova:
foreign direct investment; international trade; economic indicators; European Union; Visegrad Group

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 6. 2010
Datum podání práce:
5. 12. 2010
Datum obhajoby:
24.01.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
26752_xourm02.pdf [860,34 kB]
Oponentura:
18716_xcajr01.pdf [133,32 kB]
Hodnocení vedoucího:
26752_cernai.pdf [23,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/26752/podrobnosti