Visegradská skupina - vývoj a postavení v EU

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Visegradská skupina - vývoj a postavení v EU
Autor práce:
Ouředníková, Marie
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Černá, Iveta
Osoba oponující práci:
Čajka, Radek
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je popsání ekonomického vývoje ve státech Visegrádské skupiny v letech 2000 až 2009 a analýza jejich hospodářských vztahů s Evropskou unií. Popis a analýza vycházejí zejména ze statistických dat Eurostatu. V první kapitole jsou definovány ekonomické ukazatele, jejichž vývoj je v práci sledován, a statistické metody, které jsou v práci použity. Druhá kapitola obsahuje charakteristiku Visegrádské skupiny a jejích členských států. Ve třetí kapitole je analyzována podobnost vývoje základní ukazatelů vnější ekonomické rovnováhy v zemích Visegrádské skupiny a ve státech Evropské unie. Čtvrtá kapitola se zabývá teritoriální strukturou obchodu zemí Visegrádské skupiny. Závěrečná kapitola je věnována teritoriální struktuře přílivu přímých zahraničních investic do států Visegrádské skupiny.
Klíčová slova:
přímé zahraniční investice; mezinárodní obchod; Evropská unie; ekonomické indikátory; Visegrádská skupina

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 6. 2010
Datum podání práce:
5. 12. 2010
Datum obhajoby:
24.01.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
26752_xourm02.pdf [860,34 kB]
Oponentura:
18716_xcajr01.pdf [133,32 kB]
Hodnocení vedoucího:
26752_cernai.pdf [23,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/26752/podrobnosti