Analýza nedostatků populárních content management systémů a návrh jejich řešení

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza nedostatků populárních content management systémů a návrh jejich řešení
Autor práce:
Kohout, Vojtěch
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kliegr, Tomáš
Osoba oponující práci:
Nekvasil, Marek
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem práce je poukázat na nedostatky vybraných populárních CMS systémů a navrhnout a naimplementovat vlastní jádro rozšiřitelného CMS systému. Takový systém, postaven na moderním PHP frameworku, může být při zakázkové tvorbě webů pro webdesignery výhodnější než populární volně dostupné CMS systémy, degradované mnohými nedostatky. V první části práce jsou analyzovány tři populární volně dostupné CMS systémy: Drupal, CMS Made Simple a TYPOlight, a to z několika nezávislých pohledů. V úvodu druhé části jsou prezentovány výhody, které vyplývají z použití moderního PHP frameworku a následně je navržen koncept základu CMS systému ve frameworku Nette. Přílohou práce je kompletní implementace navrženého systému. Návrh a implementace CMS systému ve frameworku Nette je originálním přínosem práce.
Klíčová slova:
Nette; TYPOlight; CMS Made Simple; Drupal; CMS; content management system

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 10. 2009
Datum podání práce:
1. 5. 2010
Datum obhajoby:
21.01.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
22355_xkohv04.pdf [627,61 kB]
Veřejná příloha:
4518_xkohv04.zip [2,54 MB]
Oponentura:
14734_Nekvasil.pdf [168,38 kB]
Hodnocení vedoucího:
22355_klit01.pdf [27,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/22355/podrobnosti