Operační program Životní prostředí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Operační program Životní prostředí
Autor práce:
Hloušková, Barbora
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Abrhám, Josef
Osoba oponující práci:
Tunkrová, Věra
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The objective of the thesis is to evaluate the Operational Programme Environment. Information about the European Cohesion Policy with focus on the 2007-2013 programming period is summarized in the opening part of the thesis. The second section describes the way the programme works focusing on the project cycle in terms of the applicant as well as of the provider of the support. The findings from the theoretical part are applied on a particular example from practice: the construction of the sewerage system and wastewater treatement plant in České Meziříčí. This project is covered by the Priority Axis 1 - The Improvement of Water Management Infrastructure and Reduction of Flood Risks.
Klíčová slova:
environment; Structural Funds; Operational Programme Environment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 6. 2010
Datum podání práce:
30. 6. 2011
Datum obhajoby:
20.01.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
26785_xhlob01.pdf [659,51 kB]
Oponentura:
18913_xtunv02.pdf [132,02 kB]
Hodnocení vedoucího:
26785_abrham.pdf [21,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/26785/podrobnosti