Operační program Životní prostředí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Operační program Životní prostředí
Autor práce:
Hloušková, Barbora
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Abrhám, Josef
Osoba oponující práci:
Tunkrová, Věra
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem práce je komplexně vyhodnotit Operační program Životní prostředí. V úvodní části jsou shrnuty informace týkající se strukturální a regionální politiky Evropské unie se zaměřením na programovací období 2007-2013. Druhá část zahrnuje popis fungování programu a je zaměřena zejména na projektový cyklus z hlediska žadatele i z hlediska poskytovatele podpory. Teoretická část je doplněna částí praktickou, v níž jsou poznatky z teoretické části aplikovány na příklad z praxe - projekt výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod v obci České Meziříčí, spadající do prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní.
Klíčová slova:
Operační program Životní prostředí; životní prostředí; strukturální fondy EU

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 6. 2010
Datum podání práce:
30. 6. 2011
Datum obhajoby:
20.01.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
26785_xhlob01.pdf [659,51 kB]
Oponentura:
18913_xtunv02.pdf [132,02 kB]
Hodnocení vedoucího:
26785_abrham.pdf [21,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/26785/podrobnosti