Aplikace teorie střetu civilizací na konflikty Jižního Kavkazu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Aplikace teorie střetu civilizací na konflikty Jižního Kavkazu
Autor práce:
Šilhán, Vojtěch
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Cibulková, Petra
Osoba oponující práci:
Havlová, Radka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to determine whether it is possible to apply the concept of Samuel Huntington's clash of civilizations to the Nagorno-Karabakh conflict. The thesis is divided into two chapters. The first one deals with a summary of Huntington's publication The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. At the end of the chapter, four premises of the validity of the clash of civilizations hypothesis are made. The second chapter deals with the analysis of the Nagorno-Karabakh conflict with an emphasis on the causes of the conflict and the role of primary, secondary and tertiary actors. Subsequently, it examines whether the premises laid down in the first chapter comply with the Nagorno-Karabakh conflict.
Klíčová slova:
clash of civilizations; Nagorno-Karabakh; south caucasus

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 4. 2010
Datum podání práce:
21. 12. 2010
Datum obhajoby:
20.01.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
26354_xsilv07.pdf [454,34 kB]
Oponentura:
18284_havlova.pdf [83,52 kB]
Hodnocení vedoucího:
26354_cibulka.pdf [86,78 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/26354/podrobnosti