Rozvoj venkova a programy a projekty rozvoje venkova financované v rámci ČR a EU

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rozvoj venkova a programy a projekty rozvoje venkova financované v rámci ČR a EU
Autor práce:
Schuster, Karel
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Macháčková, Jaroslava
Osoba oponující práci:
Jirsa, Tomáš;Ing.
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou trvale udržitelného rozvoje českého venkova a zemědělství s využitím programů a projektů podporovaných z rozpočtu Evropské unie. Popisuje a vyhodnocuje jednak projekty a programy již ukončené, ale i programy a projekty zaměřené na blízkou budoucnost. Zkoumá důvody proč je těchto programů potřeba a efektivnost jejich využití v rámci České republiky. Venkov a zemědělství je v současnosti v mnoha ohledech na této pomoci závislý a to jak v České republice, tak v celé Evropské unii. Charakterizuje současný stav využívání finančních prostředků z fondů EU.
Klíčová slova:
evropské fondy; SROP; SAPARD; fondz EU; strukturální politika; zemědělská politika; venkov

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 5. 2007
Datum podání práce:
9. 5. 2007
Datum obhajoby:
06.06.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
5297_xschk08.pdf [675,01 kB]
Oponentura:
2623_Jirsa.pdf [32,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
5297_kaderj.pdf [34,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/5297/podrobnosti