Nové trendy v mezinárodní přepravě

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nové trendy v mezinárodní přepravě
Autor práce:
Urban, Robin
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Sato, Alexej
Osoba oponující práci:
Jurek, Martin
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je analyzování a specifikace alternativních způsobů přepravy k námořní přepravě ve vztahu k Evropě a Asii. V úvodní kapitole jsou uvedeny ekonomické faktory, které celosvětově ovlivňují směr a objem přepravovaných nákladů. Klíčová část práce se zabývá identifikací silniční a železniční přepravních koridorů, které by měly odlehčit v současnosti přetížené námořní přepravě. V rámci této práce je představena i nová technologie SkySail, která byla vyvinuta pro lodě za účelem snížení nákladů spojených se spotřebou paliva a znečištěním ovzduší.
Klíčová slova:
Logistika; Transsibiřská magistrála; Mezinárodní přeprava

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 12. 2009
Datum podání práce:
15. 12. 2010
Datum obhajoby:
10.01.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
23646_xurbr06.pdf [1,48 MB]
Oponentura:
18850_Jurek.pdf [105,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
23646_sato.pdf [35,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/23646/podrobnosti