Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Predpoveď finančnej tiesne podniku prostredníctvom metód finančnej analýzy

Autor práce: Sova, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sieber, Martina
Osoba oponující práci: Machek, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Predpoveď finančnej tiesne podniku prostredníctvom metód finančnej analýzy
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Bakalárska práca sa zaoberá možnosťami predikcie finančnej tiesne podniku Odevní podnik,a.s. len za pomoci metód finančnej analýzy. Cieľom je určiť či a v akom časovom horizonte bolo možné predpovedať finančnú tieseň podniku. V prípade, že to nebolo možné, pokúsim sa vysvetliť prečo to nebolo možné. Práca zahŕňa horizontálnu a vertikálnu analýzu rozvahy a výsledovky pre sprehľadnenie orientácie vo výkazoch, nadväzuje analýzou pomerových ukazovateľov za súčasného porovnania vybraných hodnôt s odvetvím a nakoniec aplikuje modely bonitné a bankrotné. V závere sú zosumarizované poznatky získane šetrením podniku, objasnene komplexne súvislosti a zhodnotenie úspešnosti cieľa.
Klíčová slova: Finančná analýza; Predikcia tiesne; Bankrotné modely

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Predpoveď finančnej tiesne podniku prostredníctvom metód finančnej analýzy
Překlad názvu: Predpoveď finančnej tiesne podniku prostredníctvom metód finančnej
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: This bachelor thesis investigates the possibilities of predicting financial problems of an enterprise called Odevní podnik a.s. using methods of financial analysis. The main goal is to determine whether it was possible to predict the financial problems of this enterprise, how long it could have taken and what could have possibly confused the financial analysis. The work contains with the horizontal and vertical analysis of the balance sheet and profit orientation clarifying the statemens , also continues to analyze the comparison of current values within the industry and concludes in credit score models along with the bankruptcy models. The findings gained from the financial analysis of the enterprise, the explanation of the complex relations and the evaluation of the success are summarized at the end.
Klíčová slova: Financial analysis; Bankrupcy models; Financial problems

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2010
Datum podání práce: 8. 6. 2010
Datum obhajoby: 05.01.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce25531_xsovl04.pdf [708,01 kB]
Oponentura18831_maco01.pdf [70,49 kB]
Hodnocení vedoucího25531_krskova.pdf [102,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/25531/podrobnosti