Zavádění společnosti Partners, a.s. na český finanční trh a specifikace pro Jindřichův Hradec a okolí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zavádění společnosti Partners, a.s. na český finanční trh a specifikace pro Jindřichův Hradec a okolí
Autor práce:
Bedáňová, Karolína
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Nevyhoštěný, Zbyněk
Osoba oponující práci:
Štrach, Pavel
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Předmětem této práce je zavádění společnosti Partners, a.s. na finanční trh a zhodnocení její dosavadní marketingové strategie pro oblast Jindřichohradecka. Teoretická část je zaměřena na oblast služeb a na strategický marketingový proces s převážným zaměřením na plánovací etapu. V praktické části je provedena situační analýza s využítím PEST, SWOT analýzy a Porterovy analýzy pěti sil. Dále se práce zabývá výběrem cílového segmentu pro Jindřichův Hradec a jeho důvody. Následuje popsání analýzy současného marketingového mixu společnosti Partners a jsou vypracována doporučení v promotion pro Jindřichův Hradec. V závěru práce je zhodnocení přijatelnosti trhu a jsou navrženy rady a doporučení pro změny marketingové strategie společnosti Partners.
Klíčová slova:
Marketingový mix; Finanční gramotnost; Finanční poradenství; Situační analýzy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu podnikatelské sféry
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 9. 2008
Datum podání práce:
30. 4. 2009
Datum obhajoby:
01.09.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
19464_xbedk05.pdf [1,29 MB]
Oponentura:
17501_Štrach.pdf [81,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
19464_qnevz00.pdf [734,41 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/19464/podrobnosti