Prostorové plánování ve Finsku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Prostorové plánování ve Finsku
Autor práce:
Malatincová, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Damborský, Milan
Osoba oponující práci:
Weingärtnerová, Markéta
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na vysvětlení principů prostorového plánování ve Finsku. K lepšímu pochopení systému prostorového plánování bude stručně provedena socioekonomická analýza Finska, na kterou bude navazovat samotná charakteristika systému prostorového plánování ve Finsku spolu s jeho historickým vývojem a legislativním rámcem. Cílem diplomové práce je určení silných a slabých stránek systému prostorového plánování ve Finsku.
Klíčová slova:
Finsko; Trvale udržitelný rozvoj; Územní plánování; Prostorové plánování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 4. 2009
Datum podání práce:
21. 12. 2009
Datum obhajoby:
07.09.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
20390_xmalk14.pdf [1,64 MB]
Oponentura:
17647_xweim05.pdf [67,65 kB]
Hodnocení vedoucího:
20390_damborsm.pdf [262,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/20390/podrobnosti