Skladování v logistickém systému podniku Foxconn CZ

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Skladování v logistickém systému podniku Foxconn CZ
Autor práce:
Lízálková, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pernica, Petr
Osoba oponující práci:
Gottfried, Miroslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je navrhnout způsob skladování v logistickém systému v podniku Foxconn CZ. Aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, je nutné nejdříve teoreticky vymezit základní pojmy týkající se integrovaného logistického řetězce, popsat funkce a umístění skladů, charakterizovat v praxi nejčastěji používané skladové zařízení, manipulační prostředky a logistické technologie. Bližší seznámení se společností Foxconn nám pomohlo pochopit firemní strategii. Na základě shromážděných a zanalyzovaných vstupních dat týkající se výroby a skladování v nově postavené hale byly navrhnuty vhodné způsoby skladování, odrážející konkrétní specifika jednotlivých skladových lokací. Po posouzení navržených variant z několika hledisek byl doporučen nejvhodnější způsob skladování.
Klíčová slova:
logistické technologie; manipulační prostředky; skladové zařízení; sklad

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 9. 2009
Datum podání práce:
31. 8. 2010
Datum obhajoby:
22.09.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
21494_xlizj04.pdf [1,17 MB]
Oponentura:
18149_Gottfried.pdf [69,47 kB]
Hodnocení vedoucího:
21494_pernica.pdf [57,86 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/21494/podrobnosti