Finančné nástroje podpory exportu v Českej republike a v Taliansku a ich komparácia

Autor práce:
Šoltésová, Katarína
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Půlpánová, Stanislava
Osoba oponující práci:
Zetek, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finančné nástroje podpory exportu v Českej republike a v Taliansku a ich komparácia
Typ práce:
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce:
Slovensky
Abstrakt:
Štátna finančná podpora exportu je obvyklou súčasťou ekonomických politík väčšiny krajín. Diplomová práca predstavuje a porovnáva systémy štátnej finančnej podpory exportu fungujúcich v Českej republike a Taliansku. V texte je opísaná činnosť príslušných špecializovaných inštitúcií venujúcich sa tejto problematike v obidvoch krajinách (Česká exportní banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost, Societa Italiana per le Imprese all' Estero, Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero) a proexportné politiky Českej republiky a Talianska. Komparácia je uskutočnená z rôznych hľadísk -- propagácia a dostupnosť informácií, porovnanie jednotlivých inštitúcií a porovnanie stratégií proexportných politík obidvoch štátov. Je dôležité mať dobre prepracovaný a inštitucionálne zabezpečený systém štátnej podpory exportu. Celosvetová ekonomická kríza priviedla obe krajiny ku snahe poskytnúť ešte účinnejšiu pomoc domácim podnikateľským subjektom na zahraničných trhoch.
Klíčová slova:
financovania exportu; zahraničný obchod; exportná stratégia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Finance

Typ studijního programu:
Magisterský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting

Název katedry:
Department of Banking and Insurance

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finančné nástroje podpory exportu v Českej republike a v Taliansku a ich komparácia
Překlad názvu:
Financial support of export in the Czech republic and Italy
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
The state financial support of export is a part of the general economic policy of many countries. The thesis describes and compares systems of state financial support of export which are provided in the Czech republic and Italy, presented by specialized institutions (Česká exportní banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost, Societa Italiana per le Imprese all' Estero, Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero) and export strategies of both countries. Different aspects of comparison are the campaign and accessability of information, the institutional comparison and the pro-export strategies one. It is important to have well-structured and institutionally secured system of the state export support. The global crisis was an impulse for both countries to provide even more effective help to their international trade entrepreneurs.
Klíčová slova:
international trade; export strategy; financing of export

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Finance

Typ studijního programu:
Magisterský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting

Název katedry:
Department of Banking and Insurance

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 6. 2009

Datum podání práce:
6. 9. 2010

Datum obhajoby:
14.09.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
21962_xsolk03.pdf [929,40 kB]

Oponentura:
18088_xzetp900.pdf [117,13 kB]

Hodnocení vedoucího:
21962_pulpan.pdf [38,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/21962/podrobnosti