Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Propagace - výzkum dosahu média, výzkum účinnosti

Autor práce: Tošnarová, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bártová, Hilda
Osoba oponující práci: Matěnová, Alena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Propagace - výzkum dosahu média, výzkum účinnosti
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce na téma "Analýza marketingové komunikace společnosti VF Czech, s.r.o." je zhodnocení komunikačních aktivit společnosti VF Czech, s.r.o., která se zabývá distribucí oblečení značek Lee a Wrangler v České republice. Součástí práce je popis konkrétních marketingových kampaní a jejich dopadu na maloobchodní prodeje a stanovení možných nápravných opatření v oblasti marketingové komunikace společnosti. Komunikační mix společnosti VF Czech hodnotím na základě porovnání s největším konkurentem, společností Levi Strauss Praha.
Klíčová slova: reklama; podpora prodeje; marketingová komunikace; komunikační mix; public relations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Propagace - výzkum dosahu média, výzkum účinnosti
Překlad názvu: Propagation- analysis of medi reach
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the dissertation on the theme "Analysis of the marketing communication of VF Czech company" is the evaluation of communication activities of the company VF Czech which is the distributor of Lee and Wrangler brands clothes in Czech Republic. Part of the dissertation is also description of particular marketing campaigns and theirs impact on retail sales and finding possible corrective measures. I evaluate the communication mix of VF Czech on the basis of comparison with its largest competitor, the Levi Strauss Prague company.
Klíčová slova: sales promotions; public relations; advertising; communication mix; marketing communication

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 12. 2009
Datum podání práce: 25. 8. 2010
Datum obhajoby: 15.09.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce23579_xtosk00.pdf [2,10 MB]
Oponentura17961_Matěnová.pdf [136,19 kB]
Hodnocení vedoucího23579_bartova.pdf [268,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/23579/podrobnosti