Propagace - výzkum dosahu média, výzkum účinnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Propagace - výzkum dosahu média, výzkum účinnosti
Autor práce:
Tošnarová, Kristýna
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Bártová, Hilda
Osoba oponující práci:
Matěnová, Alena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem diplomové práce na téma "Analýza marketingové komunikace společnosti VF Czech, s.r.o." je zhodnocení komunikačních aktivit společnosti VF Czech, s.r.o., která se zabývá distribucí oblečení značek Lee a Wrangler v České republice. Součástí práce je popis konkrétních marketingových kampaní a jejich dopadu na maloobchodní prodeje a stanovení možných nápravných opatření v oblasti marketingové komunikace společnosti. Komunikační mix společnosti VF Czech hodnotím na základě porovnání s největším konkurentem, společností Levi Strauss Praha.
Klíčová slova:
reklama; podpora prodeje; marketingová komunikace; komunikační mix; public relations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 12. 2009
Datum podání práce:
25. 8. 2010
Datum obhajoby:
15.09.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
23579_xtosk00.pdf [2,10 MB]
Oponentura:
17961_Matěnová.pdf [136,19 kB]
Hodnocení vedoucího:
23579_bartova.pdf [268,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/23579/podrobnosti