Přechod k demokracii v Peru v 80. letech a následný vývoj země

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Přechod k demokracii v Peru v 80. letech a následný vývoj země
Autor práce:
Zavoralová, Veronika
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Volenec, Otakar
Osoba oponující práci:
Kochan, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis analyses the transition to democracy in Peru and monitors the following development of the country after installing democratic regime. Since the democracy is the fundamental notion of this thesis, first of all it is defined and after is evaluated the current state of democracy in the world and more in detail in Latin America. The thesis shows that the transition to democracy in Peru was in many was similar to the others democratic processes in the region but also that it has certain specialities. In the end, the thesis evaluates the current state of democracy in Peru according to perception of the inhabitants of this country.
Klíčová slova:
Election; Constitution; Peru; Democracy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 2. 2010
Datum podání práce:
30. 8. 2010
Datum obhajoby:
15.09.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
24947_xzavv04.pdf [1,05 MB]
Oponentura:
17738_kochan.pdf [75,66 kB]
Hodnocení vedoucího:
24947_volenec.pdf [21,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/24947/podrobnosti