Struktura a využití Guerilla marketingu v praxi

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Struktura a využití Guerilla marketingu v praxi
Autor práce:
Ertelt, Marek
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Černá, Jitka
Osoba oponující práci:
Tošnar, Petr
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce na téma "Struktura a využití guerilla marketingu v praxi" se zabývá detailním rozborem jednotlivých guerilla marketingových směrů. S pomocí mnoha příkladů z praxe nachází doporučení pro využití jednotlivých směrů, v závislosti na typu společnosti. Zároveň tato práce nabízí tvorbu moderních pravidel pro zajištění efektivnosti a úspěchu guerilla kampaně. V neposlední řadě se také zabývá legislativní stránkou věci.
Klíčová slova:
mosquito marketing; virální marketing; buzz marketing; ambientní média; ambush marketing; guerilla marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 11. 2009
Datum podání práce:
25. 8. 2010
Datum obhajoby:
14.09.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
25314_xertm00.pdf [2,10 MB]
Oponentura:
17760_Tošnar.pdf [92,52 kB]
Hodnocení vedoucího:
25314_cernaj.pdf [275,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/25314/podrobnosti