Gender Studies at University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Gender Studies at University of Economics, Prague
Autor práce:
Naglová, Vendula
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Bartoň, Petr
Osoba oponující práci:
Hudík, Marek
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The main aim of this thesis was answering the question, if lack of women in the economics is caused by discrimination or if personality type affects successful passing of advance economic courses. Myers-Briggs Personality Type Indicator (MBTI) was used for purposes of this thesis as the most convenient personality type indicator. This thesis tested several hypotheses resulting from expected correlation between personality type, gender (both for students and teachers) and final results. Paper showed correlation between gender and final result and also between some personality types and grade. Paper also disclosed interesting correlations between final grade and other variables unique for testing system at the University of Economics, Prague.
Klíčová slova:
UEP; MBTI; gender

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 3. 2010
Datum podání práce:
28. 6. 2010
Datum obhajoby:
08.09.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
25957_nagv01.pdf [268,81 kB]
Oponentura:
17858_hudikm.pdf [123,76 kB]
Hodnocení vedoucího:
25957_bartonp.pdf [126,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/25957/podrobnosti