Srovnání efektivitity promočních aktivit vybraných značek firmy L´oreal v různých typech prodejen

Autor práce: Semeráková, Monika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Osoba oponující práci: Jurek, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Srovnání efektivitity promočních aktivit vybraných značek firmy L´oreal v různých typech prodejen
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá srovnáním efektivity promočních aktivit luxusní divize firmy L'Oréal, která je největší kosmetickou společností na světě. Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnotit efektivitu promočních aktivit, které jsou prakticky aplikovány v různých typech prodejen, jako jsou pražské kamenné parfumerie a dutyfree shops na letišti v Praze Ruzyni. V teoretické části bakalářské práce jsou popsány pojmy z oblasti Marketingové komunikace, a to zejména komunikační mix a jeho jednotlivé složky. Tyto teoretické poznatky jsou aplikovány do praktické části, kde je prvotně představena značka L'Oréal a její luxusní divize a následuje zhodnocena efektivita promočních aktivit používaných firmou L'Oréal ČR.
Klíčová slova: promo akce; L´Oréal ČR; Podpora prodeje

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Srovnání efektivitity promočních aktivit vybraných značek firmy L´oreal v různých typech prodejen
Překlad názvu: Comparison of the effectiveness of promotion activities of selected brands of L´Oréal company in various type sof stores
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor's thesis focuses on comparison of the effectiveness of promotional activities a luxusy division of L'Oréal company, the largest cosmetic company in the world. The main aim of this banchelor's thesis is to assess the effectiveness of promotional activities. That activities are practically applied in various types of outlets, such as Prague shops and duty free shops in Prague airport. In theoretical part of the work are described terms of marketing communication, especially communiaction mix and its individual units. That theoretical findings are applied to the practical part. In this part is introduced L'Oréal brand and its luxury division and then are analysed promotion activities of L'Oréal CZ and its effectiveness.
Klíčová slova: L´Oréal CZ; marketing communication mix; sales promotion

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 2. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2011
Datum obhajoby: 30.05.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce30129_xsemm10.pdf [863,86 kB]
Oponentura21196_xjurm22.pdf [183,84 kB]
Hodnocení vedoucího30129_lhom01.pdf [22,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/30129/podrobnosti