Transformace české ekonomiky - silné a slabé stránky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Transformace české ekonomiky - silné a slabé stránky
Autor práce:
Tolkach, Vira
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Klosová, Anna
Osoba oponující práci:
Dúbravská, Pavla
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this work is to evaluate and analyze the process of the transformation of the Czech economy and it's impact on the development of foreign trade and of the Czech economy. The work is divided into two parts. The first part of this work should help to understand and describe the transformation process in general. It is dedicated to description of individual transformation steps. The main part of my thesis is the second chapter. This chapter aims to analyze the development of foreign trade in the context of the transition and to try to figure out how the development of this aspect has influenced the Czech economy.
Klíčová slova:
liberalisation; foreign trade; transformation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 12. 2010
Datum podání práce:
30. 4. 2011
Datum obhajoby:
30.05.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29458_xtolv00.pdf [1001,74 kB]
Oponentura:
20569_Dúbravská.pdf [255,13 kB]
Hodnocení vedoucího:
29458_klosova.pdf [255,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29458/podrobnosti