Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Strategická analýza Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o.

Autor práce: Vondruška, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krause, Josef
Osoba oponující práci: Dvořáček, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategická analýza Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce na téma "Strategická analýza Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o." je provedení strategické analýzy společnosti, která by byla základem pro vypracování dlouhodobé konkurenceschopné strategie. Diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. První z nich je teoretická část potřebná pro správné pochopení jednotlivých kroků strategické analýzy. Obsahuje také použitý metodický aparát. Praktická část je zaměřena na hlavní cíl práce - provedení strategické analýzy. Obsahuje jak analýzu makrookolí, tak analýzu mikrookolí, a jsou zde vyhodnoceny zdroje a schopnosti společnosti. Praktická část je doplněna také o SWOT analýzu a strategická doporučení.
Klíčová slova: leasing; konkurence; SWOT analýza; strategická analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra podnikové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategická analýza Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o.
Překlad názvu: Strategic analysis of Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the diploma thesis "Strategic Analysis of the Mercedes-Benz Financial Services Czech Republic s.r.o." is to perform a strategic analysis of the company, which could serve as the basis for developing long-term competitive strategy. The diploma thesis consists of two main parts. The first is a theoretical part, needed for a proper understanding of the various steps of strategic analysis. The practical part is focused on the main objective of this work - the implementation of strategic analysis. It contains both macro environment analysis and analysis of the microenvironment, and also analysis of internal resources and capabilities. The practical part is supplemented by a SWOT analysis and strategic recommendations.
Klíčová slova: competition; SWOT analysis; leasing; strategic analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 11. 2010
Datum podání práce: 10. 5. 2011
Datum obhajoby: 26.05.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce29017_xvonm19.pdf [1,80 MB]
Oponentura20214_dvoracek.pdf [578,41 kB]
Hodnocení vedoucího29017_krausej.pdf [50,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/29017/podrobnosti