Road Transportation of Fuel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Road Transportation of Fuel
Autor práce:
Skopalová, Lenka
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Novák, Radek
Osoba oponující práci:
Mervart, Michal
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The thesis is concerned with road transportation of fuel. In theoretical part there are described the legal clauses that are related to this issue. The most detailed regulations can be found in the European Agreement on the International Carriage of Dangerous Goods by Road (so called Agreement ADR). Hence the biggest part of the theoretical section is devoted to these regulations. Instructions for transportation of diesel and petrol have been chosen from this international agreement and explained. Practical part deals with particular carrier of fuel - company Petrotrans s.r.o. Standard of service is compared according to several different customers, established demands on safety of fuel transportation are decribed and security of consumption tax in international fuel transportation is analysed.
Klíčová slova:
safety; transportation; fuel; Agreement ADR; fuelling station; dangerous things

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 12. 2009
Datum podání práce:
15. 1. 2011
Datum obhajoby:
25.05.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
23513_xskol10.pdf [2,49 MB]
Oponentura:
21258_mervart.pdf [320,92 kB]
Hodnocení vedoucího:
23513_rnovak.pdf [533,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/23513/podrobnosti