Trajektorie medikamentů od základního výzkumu ke spotřebiteli

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Trajektorie medikamentů od základního výzkumu ke spotřebiteli
Autor práce:
Novotná, Ivana
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Drozen, František
Osoba oponující práci:
Šípek, Ladislav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce pojednává o trajektorii léčivých přípravků (medikamentů) od základního výzkumu ke spotřebiteli, po jejímž zdárném ukončení může spotřebitel užívat účinné a hlavně bezpečné léčivé přípravky. Cílem této práce je popsat trajektorii léčivých přípravků jako kompletní celek. V rámci této práce jsou postupně vysvětleny a popsány všechny klíčové pojmy, procedury a subjekty od výzkumu a vývoje, přes registraci, cenotvorbu, distribuci až po reklamu na léčivé přípravky. Velký důraz je kladen na srozumitelnost jednotlivých odborných pasáží, tak aby čtenář nemající farmaceutické vzdělání mohl vstoupit do probírané tématiky a po přečtení byl schopen "vstřebat" a pochopit základní poznatky.
Klíčová slova:
Státní úřad pro kontrolu léčiv; Registrace LP; Léčivé přípravky; Farmakovigilance; Distribuce LP; Cenotvorba léčivých přípravků; Výzkum a vývoj LP; Reklama na LP; Farmakoekonomika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 2. 2011
Datum podání práce:
23. 5. 2011
Datum obhajoby:
24.05.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
30603_xnovi26.pdf [555,85 kB]
Oponentura:
19647_Šípek.pdf [79,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
30603_drozen.pdf [94,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/30603/podrobnosti