Trajektorie medikamentů od základního výzkumu ke spotřebiteli

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Trajektorie medikamentů od základního výzkumu ke spotřebiteli
Autor práce:
Novotná, Ivana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Drozen, František
Osoba oponující práci:
Šípek, Ladislav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor's degree thesis focuses on the trajectory of drugs from basic research to the consumer and after its succesful completion, the consumer can use efficient and safe drugs. The purpose of this thesis is to describe the trajectory of drugs from basic research to the consumer as a complete unit (research & development, marketing, pricing, distribution, advertising of drugs). Key terms, procedures and actors are explained and defined. Great emphasis is placed on understanding the technical passages, so that the reader without pharmaceutical education could join to topic and after reading would able to "absorb" and understand the basic information.
Klíčová slova:
Trajectory od drugs; Research & developement; Drugs pricing; Pharmacovigilance; Marketing autorisation; European medicines agency; Drug aproval; Drugs advertising; Drugs; Distribution

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 2. 2011
Datum podání práce:
23. 5. 2011
Datum obhajoby:
24.05.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
30603_xnovi26.pdf [555,85 kB]
Oponentura:
19647_Šípek.pdf [79,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
30603_drozen.pdf [94,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/30603/podrobnosti