Rozšíření modelů analýzy obalu dat a jejich aplikace v automobilovém průmyslu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rozšíření modelů analýzy obalu dat a jejich aplikace v automobilovém průmyslu
Autor práce:
Synková, Rut
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Jablonský, Josef
Osoba oponující práci:
Cahlík, Tomáš; Ivaničová, Zlatica
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The Models of the Data Envelopment Analysis are the instruments for benchmarking of homogenous production units. The first models had been formulated by the end of 70th in the last century and since then have been the subject of interest in the theoretical area as well as in the analytical area. The thesis refers to the models of the Data Envelopment Analysis and its development in the theoretical area. The second goal of the thesis is an application of models of the Data Envelopment Analysis in industrial environment and illustration of its possible use by investment decision. The domestic literature on the area of the Data Envelopment Analysis has not been sufficient. The thesis is therefore mapping the present stage of knowledge in this area and further widens by the Allocation Models, Dynamic Analysis and the questions of non-controlled and imprecise variables. Models, which are formulated in the thesis, where afterwards applied on the data of the foreign companies. The numerical experiments were worked out by the software support for the models of the Data Envelopment Analysis, built in the environment of MS Excel. The main contributions of the thesis are in enlargement of the Dynamic Analysis by the partial continuous dynamic analysis and analysis of Efficiency Stability of the evaluated units. The other contribution is the wide application of the models of the Data Envelopment Analysis for benchmarking the companies, which mainly produce the motor vehicles. The thesis gives the overview of the often used models of the Data Envelopment Analysis as well as of the rarely used models. It discusses the possible solution to the special situations which may occur during the application. The thesis is divided into six chapters which, in typical case, contain next to the theory the illustrative application. The first chapter comprises of the subscription of the basic models of the Data Envelopment Analysis. In the second chapter, there are presented the Super-Efficiency Models and discussed the problems with zero inputs and outputs in these models. The overview of the Allocation Models is in following part. The Dynamic Analysis and analysis of Efficiency Stability are subjects of the fourth chapter. The fifth chapter is dedicated to non-controlled and imprecise variables. The last chapter focuses on application of the models in automotive industry and its possible use of results for estimated development of the evaluated units on Investment markets.
Klíčová slova:
dynamic analysis; efficiency; data envelopment analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 9. 2003
Datum podání práce:
4. 6. 2010
Datum obhajoby:
22.09.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
14657_prokopr.pdf [138,45 kB]
Veřejná příloha:
4431_prokopr.pdf [125,06 kB]
Veřejná příloha:
4432_prokopr.pdf [384,52 kB]
Veřejná příloha:
4433_prokopr.pdf [398,42 kB]
Veřejná příloha:
4434_prokopr.pdf [270,94 kB]
Veřejná příloha:
4435_prokopr.pdf [185,04 kB]
Veřejná příloha:
4436_prokopr.pdf [243,49 kB]
Veřejná příloha:
4437_prokopr.pdf [306,20 kB]
Veřejná příloha:
4438_prokopr.pdf [92,63 kB]
Veřejná příloha:
4439_prokopr.pdf [373,12 kB]
Veřejná příloha:
4440_prokopr.pdf [100,23 kB]
Veřejná příloha:
4441_prokopr.pdf [113,29 kB]
Veřejná příloha:
4442_prokopr.pdf [96,67 kB]
Oponentura:
17575_Cahlík.pdf [49,33 kB]
Oponentura:
17576_Ivaničová.pdf [431,33 kB]
Hodnocení vedoucího:
14657_jablon.pdf [159,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/14657/podrobnosti