Aplikace metody Card Sorting na příkladu webu KIT

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Aplikace metody Card Sorting na příkladu webu KIT
Autor práce:
Popadinec, Martin
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Gála, Libor
Osoba oponující práci:
Hejtmánek, Jakub
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o metodě Card sorting. Card sorting je metoda zkoumající jak lidé z jednotlivých objektů vytvářejí skupiny, které pro ně dávají smysl. Pomocí této kategorizace vytváříme struktury, v nichž jsme schopni se orientovat a najít právě to, co hledáme. Práce shrnuje poznatky o metodě Card sorting do uceleného celku a zaměřuje se na její využití pro vytvoření struktury webové navigace. Dále obsahuje postupy a různorodé variace metody - přesto však zdůrazňuje, že není možno vystavět kvalitní strukturu pouze na výsledcích této metody a nutnost její kombinace a doplnění metodami dalšími. Cílem práce proto není vytvoření finální struktury pro cílový objekt, ale především osvojení si metody, poznání jejích možností a výhod a následné zjištění, zda by se metoda dala s úspěchem aplikovat na příklad webu katedry KIT.
Klíčová slova:
-

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 5. 2007
Datum podání práce:
1. 5. 2007
Datum obhajoby:
19.06.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
5424_xpopm10.pdf [663,90 kB]
Oponentura:
2750_Hejtmánek.pdf [147,56 kB]
Hodnocení vedoucího:
5424_gala.pdf [133,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/5424/podrobnosti