Earned value management v projektovém controllingu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Earned value management v projektovém controllingu
Autor práce:
Dvořák, Miroslav
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Mikovcová, Hana
Osoba oponující práci:
Stránský, Jakub
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals with project management and project controlling. Earned Value Management is introduced as an instrument of project controlling and its added value is presented on model case.
Klíčová slova:
Project controlling; Earned Value Management; EVM

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2010
Datum podání práce:
20. 1. 2011
Datum obhajoby:
26.04.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29250_xdvom50.pdf [429,31 kB]
Veřejná příloha:
4915_xdvom50.xlsx [86,19 kB]
Oponentura:
19812_Stránský.pdf [59,81 kB]
Hodnocení vedoucího:
29250_mik.pdf [48,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29250/podrobnosti