Earned value management v projektovém controllingu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Earned value management v projektovém controllingu
Autor práce:
Dvořák, Miroslav
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Mikovcová, Hana
Osoba oponující práci:
Stránský, Jakub
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje projektovému managementu a controllingu. Metoda Earned Value Management je zde představena jako nástroj projektového controllingu a její přidaná hodnota je prezentována na modelovém příkladu.
Klíčová slova:
Earned Value Management; EVM; Projektový controlling

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra podnikové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2010
Datum podání práce:
20. 1. 2011
Datum obhajoby:
26.04.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29250_xdvom50.pdf [429,31 kB]
Veřejná příloha:
4915_xdvom50.xlsx [86,19 kB]
Oponentura:
19812_Stránský.pdf [59,81 kB]
Hodnocení vedoucího:
29250_mik.pdf [48,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29250/podrobnosti