Obchodní rejstříky přes internet v zemích EU a Evropě

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Obchodní rejstříky přes internet v zemích EU a Evropě
Autor práce:
Štěpánková, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pokorný, Pavel
Osoba oponující práci:
Pokorný, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
is not available ...
Klíčová slova:
w3; w2; w1

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Information Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 5. 2006
Datum podání práce:
11. 5. 2007
Datum obhajoby:
13.06.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
5432_xstev32.pdf [2,11 MB]
Oponentura:
2758_pokorpa.pdf [36,80 kB]
Hodnocení vedoucího:
5432_pokorpa.pdf [36,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/5432/podrobnosti