Európsky verejný ochranca práv

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Európsky verejný ochranca práv
Autor práce:
Kováčová, Katarína
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Grmelová, Nicole
Osoba oponující práci:
Patočka, Radim
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Práca sa zaoberá funkciou ombudsmana. Popisuje jej vznik, historický vývin a právomoci ombudsmana. V ďalšej časti sa zameriava na post Európskeho verejného ochrancu práv. Popisuje jeho právne zakotvenie a výsledky práce európskeho ombudsmana za roky 2008 až 2010. Výsledkom je oboznámenie čitateľa s prácou a právomocami EVOP.
Klíčová slova:
verejný ochranca práv; nesprávny úradný postu; Európska únia; ombudsman

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 6. 2010
Datum podání práce:
30. 6. 2011
Datum obhajoby:
16.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
26695_xkovk14.pdf [963,86 kB]
Veřejná příloha:
5649_xkovk14.pdf [963,86 kB]
Oponentura:
22121_xpatr05.pdf [41,61 kB]
Hodnocení vedoucího:
26695_grmelova.pdf [23,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/26695/podrobnosti