Analýza CSR společnosti T-Mobile Czech Republic,a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza CSR společnosti T-Mobile Czech Republic,a.s.
Autor práce:
Ježková, Ivana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Mikeš, Jiří
Osoba oponující práci:
Ladmanová, Monika
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou společenské odpovědnosti firem. Práce je rozdělena do dvou základních částí. V teoreticko-metodologické části popisuje autorka základní pojmy týkající se dané problematiky, uvádí organizace zabývající se společenskou odpovědností a normy, kterými je možné se v dané oblasti řídit. První část je taktéž doplněna o zajímavá data z průzkumů veřejného mínění na téma společenské odpovědnosti a její vnímání veřejností. V části praktické jsou analyzovány strategie společenské odpovědnosti dvou firem: T-Mobile Czech Republic, a.s. a IBM Česká republika spol. s r.o. Jednotlivé společensky odpovědné aktivity jsou rozřazeny do tří základních pilířů společenské odpovědnosti, přístupy obou firem jsou vzájemně porovnány a v závěru práce jsou doporučeny kroky, které by mohly společenskou odpovědnost daných firem zefektivnit.
Klíčová slova:
společenská odpovědnost firem; IBM; T-Mobile; CSR

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 10. 2010
Datum podání práce:
13. 5. 2011
Datum obhajoby:
13.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
28438_xjezi00.pdf [1,97 MB]
Oponentura:
21545_Ladmanová.pdf [223,95 kB]
Hodnocení vedoucího:
28438_mikesj.pdf [21,32 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/28438/podrobnosti