Mezinárodní měnový fond a Skupina Světové banky jako součást globální governance

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Mezinárodní měnový fond a Skupina Světové banky jako součást globální governance
Autor práce:
Hrubá, Lenka
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Cihelková, Eva
Osoba oponující práci:
Bič, Josef
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zanalyzovat činnost Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky jako součásti globální governance při řešení problémů současného světového hospodářství a zhodnotit budoucí postavení těchto organizací prostřednictvím rozboru jejich reforem. První kapitola charakterizuje proces globalizace, definuje globální problémy a význam globální governance. Druhá kapitola je věnována konkrétní roli Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v globální governanci, analyzuje jejich strukturu, činnost, rozhodovací procesy a funkce při řešení vybraných globálních problémů. Třetí kapitola se pak snaží upozornit na slabiny, nedostatky a problémy obou organizací a zkoumá způsoby, jak se s nimi vypořádat.
Klíčová slova:
globální governance; Skupina Světové banky; Mezinárodní měnový fond

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 6. 2010
Datum podání práce:
15. 12. 2010
Datum obhajoby:
13.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
26924_xhrul11.pdf [813,45 kB]
Oponentura:
21436_bic.pdf [26,17 kB]
Hodnocení vedoucího:
26924_cihelka.pdf [23,34 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/26924/podrobnosti