Avena (Mexico v. Spojené státy americké)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Avena (Mexico v. Spojené státy americké)
Autor práce:
Porod, Jakub
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Trávníčková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Zemanová, Štěpánka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Ústředním motivem práce je rozhodnutí MSD ve věci Avena. Toto rozhodnutí slouží jako interpretační nástroj pro institut konzulární notifikace. Institut konzulární notifikace je mezinárodněprávní instrument zakotvený v čl. 36 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích. Práce institut konzulární notifikace rozebírá ve světle jak rozhodnutí ve věci Avena, tak i jiných rozhodnutí. Dále bylo rozhodnutí ve věci Avena prubířským kamenem schopnosti USA dodržet své mezinárodní závazky. V událostech následujících po tomto rozhodnutí se odhalují limity a problémy federativního uspořádání USA.
Klíčová slova:
konzulární notifikace; Avena (Mexico v. Spojené státy americké); Medellín

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 1. 2011
Datum podání práce:
31. 5. 2011
Datum obhajoby:
10.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29807_xporj05.pdf [204,12 kB]
Oponentura:
21922_zemanova.pdf [86,67 kB]
Hodnocení vedoucího:
29807_kalova.pdf [173,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29807/podrobnosti