Avena (Mexico v. Spojené státy americké)

Autor práce: Porod, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Trávníčková, Zuzana
Osoba oponující práci: Zemanová, Štěpánka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Avena (Mexico v. Spojené státy americké)
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Ústředním motivem práce je rozhodnutí MSD ve věci Avena. Toto rozhodnutí slouží jako interpretační nástroj pro institut konzulární notifikace. Institut konzulární notifikace je mezinárodněprávní instrument zakotvený v čl. 36 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích. Práce institut konzulární notifikace rozebírá ve světle jak rozhodnutí ve věci Avena, tak i jiných rozhodnutí. Dále bylo rozhodnutí ve věci Avena prubířským kamenem schopnosti USA dodržet své mezinárodní závazky. V událostech následujících po tomto rozhodnutí se odhalují limity a problémy federativního uspořádání USA.
Klíčová slova: konzulární notifikace; Avena (Mexico v. Spojené státy americké); Medellín

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Avena (Mexico v. Spojené státy americké)
Překlad názvu: Avena (Mexico v. United States of America)
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Thesis concerns with the ICJ decision in the case concerning Avena. This decision may serve as an interpretative tool for the institut of consular notification. Consular notification is an international instrument arising from Art. 36 of Vienna Convention on Consular Relations. This thesis analyzes the institut of consular notification in the light of the decision in case concerning Avena as well as another decision. Moreover the decision in the case concerning Avena was the touchstone of the ability of USA to comply with international obligation. Limits and problems of federative system has been revealed during the events following the ICJ decision.
Klíčová slova: Avena (Mexico v. United States of America); Medellín; consular notification

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 1. 2011
Datum podání práce: 31. 5. 2011
Datum obhajoby: 10.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce29807_xporj05.pdf [204,12 kB]
Oponentura21922_zemanova.pdf [86,67 kB]
Hodnocení vedoucího29807_kalova.pdf [173,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/29807/podrobnosti