Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční analýza podniku/Financial Analysis of an Enterprise

Autor práce: Drobná, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Míková, Marie
Osoba oponující práci: Rauš, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza podniku/Financial Analysis of an Enterprise
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: V této diplomové práci se zabývám finanční analýzou podniku, která je určena jak pro potřeby vlastníka, tak pro potřeby věřitele. Analýza je zpracována na základě údajů z let 2006 - 2009 pomocí standardních metod, které jsou podrobně popsané v teoretické části této práce.
Klíčová slova: finanční analýza; likvidita; poměrový ukazatel

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza podniku/Financial Analysis of an Enterprise
Překlad názvu: Financial Analysis of an Enterprise
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This graduation thesis deal with the financial analysis of the company. Is elaborated for the needs of the owner and creditor of the company. Financial analysis covers the period basis of time 2006 - 2009. To assess the financial situation I use standard methods mentioned in the theoretical part.
Klíčová slova: financial analysis; liquidity; financial ratio

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2010
Datum podání práce: 15. 6. 2011
Datum obhajoby: 10.06.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce27485_xdrom07.pdf [1,28 MB]
Oponentura19963_Rauš.pdf [38,83 kB]
Hodnocení vedoucího27485_mikova.pdf [33,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/27485/podrobnosti