Komunikační model lokálního neziskového projektu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komunikační model lokálního neziskového projektu
Autor práce:
Těhlová, Milada
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Hucková, Barbara
Osoba oponující práci:
Hanzlík, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce "Komunikační model lokálního neziskového projektu festival Jeden svět Benešov 2011" je zaměřena na teorii komunikačního modelu, který zahrnuje analýzu, cíle, cílové skupiny, strategii, taktiku a vyhodnocení a následnou aplikaci teoretického modelu na lokální neziskový projekt festivalového charakteru. V teoretické části je popsaná tvorba komunikačního modelu. Vyčleněna a podrobněji zpracovaná je část orientovaná na společenskou odpovědnost firem a fundraising. Jedna z kapitol je také věnovaná oblasti sponzoringu. Práce dále popisuje festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, jeho specifika a způsob fungování ve vztahu k regionálním festivalům, které se v rámci Jednoho světa konají. Detailněji je popsán regionální festival Jeden svět Benešov 2011. Praktická část práce se věnuje uplatnění teoretického modelu na regionální festival Jeden svět Benešov 2011. Součástí problematiky je i zhodnocení praktické aplikace komunikačního modelu a souhrn rad a doporučení pro festivalový rok 2012.
Klíčová slova:
komunikace; Jeden svět; festival; společenská zodpovědnost firem; komunikační nástroje; Komunikační model; lokální neziskový projekt; PR

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 2. 2011
Datum podání práce:
31. 5. 2011
Datum obhajoby:
08.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
30723_xtehm01.pdf [1,72 MB]
Veřejná příloha:
5539_xtehm01.pdf [2,70 MB]
Oponentura:
21869_hanj01.pdf [69,17 kB]
Hodnocení vedoucího:
30723_hucb00.pdf [264,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/30723/podrobnosti