Česko - německá policejní spolupráce v rámci Evropské unie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Česko - německá policejní spolupráce v rámci Evropské unie
Autor práce:
Těžká, Štěpána
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Druláková, Radka
Osoba oponující práci:
Eichler, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Prostor svobody, bezpečnosti a práva je v současnosti jednou z dynamicky se rozvíjejících oblastí EU a spadá pod něj také policejní spolupráce. Tato bakalářská práce se zabývá česko-německou policejní spoluprací. V první části práce popisuje právní a institucionální rámec policejní spolupráce v EU, v druhé části se zabývá zapojením České republiky a Německa do této spolupráce. Třetí část se zabývá přeshraniční policejní spoluprací. Čeští a němečtí policisté spolupracují hlavně na základě společného členství v schengenském systému a často se účastní společných projektů v rámci EUROPOLu. Spolupráce na česko-německé hranici funguje dobře a je podporována z evropských fondů.
Klíčová slova:
Německo; Česká republika; EUROPOL; mezinárodní policejní spolupráce; přeshraniční spolupráce; JITs; Schengen

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 2. 2011
Datum podání práce:
31. 5. 2011
Datum obhajoby:
09.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
30409_xtezs00.pdf [1,91 MB]
Oponentura:
21167_eicj01.pdf [21,84 kB]
Hodnocení vedoucího:
30409_drulakr.pdf [24,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/30409/podrobnosti