Master Data Management a jeho využití v praxi

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Master Data Management a jeho využití v praxi
Autor práce:
Kukačka, Pavel
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pour, Jan
Osoba oponující práci:
Zajíc, Ján
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje problematice Master Data Management (MDM), konkrétně její implementaci. Hlavními cíly jsou analyzovat a zachytit obecné způsoby implementace MDM včetně best practices, dále pak popsat a zhodnotit reálný projekt zavedení MDM pomocí nástroje Microsoft SQL Server 2008 R2 Master Data Services (MDS) realizovaný v prostředí české organizace, a na základě výše zmíněných teoretických východisek, zkušeností z realizovaného projektu a dostupné technické literatury vytvořit obecný postup implementace nástroje MDS. Pro dosažení výše uvedených cílů je využito těchto postupů: rešerše informačních zdrojů, a to tištěných, elektronických a osobních konzultací s pracovníky Clever Decision, spolupráce na projektu realizovaném společností Clever Decision a analýza nástroje Microsoft SQL Server 2008 R2 Master Data Services. Vlastní přínosy prakticky kopírují uvedené cíle, přičemž hlavním přínosem je vytvořený obecný postup implementace nástroje MDS. Práce se skládá ze dvou částí. První, více teoreticky orientovaná část, se zabývá problematikou definice základních pojmů (včetně vymezení vůči ostatním systémům), architekturou, implementačními styly, vývojem na trhu a best practices. Druhá, prakticky orientovaná část, se nejprve zabývá realizovaným projektem implementace MDS a následně představuje obecný postup implementace tohoto nástroje.
Klíčová slova:
implementace MDM; master data; Microsoft SQL Server; Product Information Management (PIM); Master Data Services (MDS); Master Data Management (MDM); Customer Data Integration (CDI)

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 1. 2011
Datum podání práce:
30. 6. 2011
Datum obhajoby:
08.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29741_xkukp05.pdf [1,81 MB]
Oponentura:
20057_Zajíc.pdf [179,69 kB]
Hodnocení vedoucího:
29741_pour.pdf [182,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29741/podrobnosti