Výdajová metoda hrubého domácího produktu České republiky.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Výdajová metoda hrubého domácího produktu České republiky.
Autor práce:
Hataš, Tomáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pavelka, Tomáš
Osoba oponující práci:
Nečadová, Marta
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Hrubý domácí produkt je jeden ze čtyř agregovaných ukazatelů národního hospodářství. Jedna z metod, jak vypočítat HDP, se nazývá výdajová metoda. Tato výdajová metoda se skládá z 3 hlavních komponentů: výdaje na konečnou spotřebu, tvorba hrubého kapitálu a zahraniční obchod. Cílem v teoretické části je ozřejmit pojmy týkající se HDP a jednotlivé komponenty výdajové metody. Cílem v praktické části bylo zodpovědět na 2 hypotézy. První hypotéza měla ověřit, zda výdaje domácností v jednotlivých letech dosahují 50 % celkového HDP. Druhá hypotéza se ptala, jestli výdaje domácností přispívaly k tempu růstu HDP také 50 % v jednotlivých letech. Hodnoty pro výpočet těchto hypotéz byly vzaty z Českého statistického úřadu. Jednalo se o stálé ceny, průměr předchozího roku, sezónně očištěny a běžné ceny, sezónně očištěny. Na základě analýzy se stala první hypotéza platná a druhá hypotéza se stala neplatnou.
Klíčová slova:
výdajová metoda; výdaje domácností; hrubý domácí produkt

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Microeconomics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 11. 2010
Datum podání práce:
31. 5. 2011
Datum obhajoby:
08.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
28892_xhatt03.pdf [1,25 MB]
Oponentura:
20849_necadova.pdf [56,32 kB]
Hodnocení vedoucího:
28892_pavelkat.pdf [266,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/28892/podrobnosti