Hospodářské cykly USA a Japonska

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hospodářské cykly USA a Japonska
Autor práce:
Čermák, Michael
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Stuchlíková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Pluskalová, Eva
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá vývojem hospodářských cyklů USA a Japonska v období od začátku nového tisíciletí do konce hypoteční krize.
Klíčová slova:
Japonsko; Hospodářský cyklus; USA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 11. 2010
Datum podání práce:
30. 5. 2011
Datum obhajoby:
08.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
27407_xcerm95.pdf [1,30 MB]
Oponentura:
21278_xplue02.pdf [80,08 kB]
Hodnocení vedoucího:
27407_stuchliz.pdf [106,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/27407/podrobnosti