Získavanie a výber pracovníkov v spoločnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Získavanie a výber pracovníkov v spoločnosti
Překlad názvu:
Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti
Autor práce:
Kreheľová, Gabriela
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Stříteský, Marek
Osoba oponující práci:
Sovová, Andrea
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na personální činnost získávání a výběru zaměstnanců. Práce je rozdělena na teoreticko - metodologickou a analytickou část. Jejím cílem je detailně popsat a analyzovat celý proces získávání a výběru ve vybrané společnosti a následně jej konfrontovat s teoretickou částí práce. Bakalářská práce je vypracována na základě odborné literatury a na základě interních informací poskytnutých od personalistky v dané společnosti. V závěru bakalářské práce jsou kromě celkového zhodnocení procesu ve společnosti uvedené vlastní návrhy, které by mohly vést ke zlepšení efektivnosti personální činnosti ve společnosti.
Klíčová slova:
zaměstnanci; výběr; pracovníci; získávání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 11. 2010
Datum podání práce:
30. 4. 2011
Datum obhajoby:
07.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
28687_xkreg03.pdf [1,21 MB]
Oponentura:
21412_xsova01.pdf [58,90 kB]
Hodnocení vedoucího:
28687_stritesm.pdf [48,64 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/28687/podrobnosti