Notice: Undefined index: dc_date_submitted in /var/www/vskp_web/vskp/show_evskp.php on line 211

Oceňování aktiv ve společnosti Soning Praha - Centrum akustických služeb, a. s., analýza vlivu oceňovacích metod na vypovídací schopnost údajů v účetních výkazech

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Oceňování aktiv ve společnosti Soning Praha - Centrum akustických služeb, a. s., analýza vlivu oceňovacích metod na vypovídací schopnost údajů v účetních výkazech
Podnázev:
Obecné možnosti oceňování aktiv, oceňování při běžném účtování, oceňování v účetní závěrce. Oceňování dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Vliv výběru metod a vypovídací schopnost údajů v účetních výkazech.
Autor práce:
Michálek, Petr Bc.
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Zmrhalová, Alena; Ing
Osoba oponující práci:
Soldánová, Ivana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Obsahem práce je řešení problematiky oceňování v konkrétním podniku a to na základě teoretických poznatků uvedených v teoretické části. Jedná se především o obecné možnosti oceňování aktiv, oceňování při běžném účtování, oceňování v účetní závěrce. Část je věnována problematice oceňování zásob vlastní výroby, porovnání oceňovacích metod na vypovídací schopnost údajů v účetních výkazech.
Klíčová slova:
oceňování aktiv; oceňovací základny; pořizovací cena; reprodukční pořizovací cena; vlastní náklady; regulace oceňování;

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu podnikatelské sféry
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum obhajoby:
12.06.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
DP2007PetrMichalek.pdf [664,01 kB]
Veřejná příloha:
přílohy.pdf [36,00 kB]
Neveřejná příloha:
DP2007PetrMichalekNP.pdf [166,76 kB]
Oponentura:
D_Michálek_Petr_O_Soldánová.pdf [48,93 kB]
Hodnocení vedoucího:
D_Michálek_Petr_V_Zmrhalová.pdf [77,57 kB]