Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (strukturální fondy EU ve vzdělávání)

Autor práce:
Kocurková, Pavlína
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Abrhám, Josef
Osoba oponující práci:
Pluskalová, Eva

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (strukturální fondy EU ve vzdělávání)
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá politikou hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie a její implementací v České republice. V teoretické části popisuje její cíle a nástroje, pomocí kterých mohou členské země čerpat finanční pomoc na rozvoj svých ekonomik. Ze všech strukturálních fondů - nástrojů regionální politiky - se práce bude podrobněji věnovat Evropskému sociálnímu fondu (ESF), který se především zaměřuje na neinvestiční projekty: podporu rozvoje lidských zdrojů, vzdělanosti, zaměstnanosti apod. Prostřednictvím ESF se v České republice realizují tři operační programy: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), Operační program Praha -- Adaptabilita (OP PA) a Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Jak vyplývá i z názvu práce, právě OP VK bude podrobněji zkoumán co do cílů, oblastí podpory, implementace a kontroly. V praktické části se pak práce orientuje na postavení a úlohu Řídícího orgánu OP VK v jednotlivých fázích projektového cyklu a poslední kapitola poté analyzuje úspěšnost projektových žádostí předložených v rámci oblasti podpory 2.3 -- Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.
Klíčová slova:
Projektové žádosti; Projektový cyklus; Evropský sociální fond; Strukturální fondy; Politika hospodářské a sociální soudržnosti; Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost; Evropská unie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů

Název katedry:
Katedra světové ekonomiky

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (strukturální fondy EU ve vzdělávání)
Překlad názvu:
Education for Competitiveness Operational Programme (Structural Funds in Education)
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on the European Policy for economic and social cohesion, its goals and financial instruments. Four Structural Funds allow the European Union (EU) to grant financial assistance to resolve structural economic and social problems in the member states of the EU. The thesis concentrates on one of the Structural funds, namely the European Social Fund (ESF), the main financial instrument allowing the Union to realise the strategic objectives of its employment policy. The Human Resources and Emplyment Operational programme, the Prague -- Adaptability Operational Programme and the Education for Competitiveness Operational Programme are the Czech Operational programmes financed by the ESF. The last one is then closely described and attention is aimed mainly at the Priority Area 2.3 -- Developing human potential in research and development. The practical part of the work deals with the characteristics of the project cycle from the point of view of the Ministry of Education and with the analysis of projects applied in the Priority Area mentioned above.
Klíčová slova:
Structural Funds; Education for Competitiveness Operational Programme; Applied projects; Project Cycle; Policy for economic and social cohesion; European Union; European Social Fund

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of International Relations

Název katedry:
Department of World Economy

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 11. 2010

Datum podání práce:
30. 5. 2011

Datum obhajoby:
07.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
26360_xkocp11.pdf [7,09 MB]

Oponentura:
21173_xplue02.pdf [79,59 kB]

Hodnocení vedoucího:
26360_abrham.pdf [21,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/26360/podrobnosti