Komparace integračních uskupení MERCOSUR a NAFTA

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparace integračních uskupení MERCOSUR a NAFTA
Autor práce:
Krupka, Lukáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Stuchlíková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Pluskalová, Eva
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce se zabývá komparací dvou nejvýznamnějších regionálních integrací makroregionu Amerika (dle klasifikace Světové obchodní organizace). Jsou to Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA, The North American Free Trade Agreement) a Společný trh jihu (MERCOSUR, Mercado Común del Sur). První kapitola je zaměřena na ekonomickou charakteristiku obou regionálních integrací -- vývoj HDP, vývoj exportu, vývoj zahraničního obchodu zbožím a službami, atd. Druhá kapitola pojednává o teorii regionalismu aplikované na NAFTA a MERCOSUR. Jedná se o motivy, které vedly ke vzniku integrace, hloubku a typ integrace a také otevřenost integrace vůči třetím zemím. V závěru práce jsou obě regionální integrace porovnány a na základě získaných dat je posouzena možnost vzniku Celoamerické zóny volného obchodu.
Klíčová slova:
regionalismus; MERCOSUR - Společný trh jihu; NAFTA - Severoamerciká dohoda o volném obchodu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 10. 2010
Datum podání práce:
15. 5. 2011
Datum obhajoby:
06.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
28289_xkrul14.pdf [1,57 MB]
Oponentura:
21281_xplue02.pdf [80,30 kB]
Hodnocení vedoucího:
28289_stuchliz.pdf [99,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/28289/podrobnosti