Účetní metody pro vykazování podnikových kombinací

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Účetní metody pro vykazování podnikových kombinací
Autor práce:
Hlaváčová, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Zelenka, Vladimír
Osoba oponující práci:
Zelenková, Marie
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou účetních metod pro vykazování podnikových kombinací. Hlavním jejím cílem je popsání a vzájemné srovnání tří základních účetních metod pro podnikové kombinace - metody koupě, metody sdílení podílů a metody nové jednotky. Práce se zaměřuje především na řešení v rámci Mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS) a amerických Všeobecně uznávaných účetních principů (US GAAP). Velká pozornost je věnována historickému vývoji harmonizace účetního řešení podnikových kombinací. V práci nalezneme i problematiku goodwillu.
Klíčová slova:
metoda koupě; goodwill; metoda sdílení podílů; spojování podniků (podnikové kombinace); IAS/IFRS; metoda akvizice; US GAAP; metoda nové jednotky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 12. 2010
Datum podání práce:
5. 6. 2011
Datum obhajoby:
03.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29826_xhlaj28.pdf [714,98 kB]
Oponentura:
21681_zelenm.pdf [25,63 kB]
Hodnocení vedoucího:
29826_vzelenka.pdf [80,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29826/podrobnosti