Visegrádská skupina jako významný středoevropský fenomén

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Visegrádská skupina jako významný středoevropský fenomén
Autor práce:
Lukášek, Libor
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Ort, Alexandr
Osoba oponující práci:
Janoušková, Zuzana; Had, Miloslav; Vykoukal, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Disertační práce, s využitím metody mezinárodně politické analýzy, popisuje a hodnotí vývoj Visegrádské skupiny, jako důležité středoevropské regionální platformy, v letech 1991-2004 na pozadí naplnění vybraných strategických cílů definovaných na počátku spolupráce - zajištění stability a bezpečnosti v regionu střední Evropy po roce 1989 a naplnění integračních ambicí zemí Visegrádské skupiny ve vztahu k NATO, resp. ES/EU. Práce také nastiňuje perspektivy, resp. možný další vývoj spolupráce zemí Visegrádské skupiny po vstupu ČR, Maďarska, Polska a Slovenska do NATO a EU.
Klíčová slova:
integrace; bezpečnost; střední Evropa; Slovensko; Polsko; Maďarsko; ČR; Visegrádská skupina

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politické vztahy
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 5. 2007
Datum podání práce:
14. 5. 2007
Datum obhajoby:
28.06.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
5518_lukasek.pdf [915,90 kB]
Veřejná příloha:
530_lukasek.pdf [627,33 kB]
Oponentura:
2842_lehmann.pdf [35,58 kB]
Oponentura:
2843_Vykoukal.pdf [39,31 kB]
Oponentura:
2844_Had.pdf [29,47 kB]
Oponentura:
2844_hadm00.pdf [29,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/5518/podrobnosti