Analýza vlivu CSR na pracovní spokojenost zaměstnanců

Autor práce:
Krasnikova, Darina
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Dvořáková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Kleibl, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vlivu CSR na pracovní spokojenost zaměstnanců
Typ práce:
Bakalářská práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
V současné době jsou zaměstnanci nejcennějším zdrojem ve všech komerčních a neziskových organizacích. Zaměstnavatelé se snaží vytvořit co nejlepší podmínky, aby získali a udrželi ty nejlepší a nejkvalitnější zaměstnance. Jedním z komplexních nástrojů pro vytvoření příznivých podmínek pro zaměstnance a jejich dlouhodobou spokojenost je koncept společenské odpovědnosti korporace (corporate social responsibility, CSR). CSR je dobrovolná politika pro řízení organizace, která umožňuje dlouhodobý udržitelný rozvoj a je založena na třech pilířích: ekonomickém, ekologickém a sociálním. V rámci sociálního pilíře CSR poskytuje pro zaměstnavatele celou řádu možnosti pro zvýšení úrovně spokojenosti zaměstnance a získání jeho loajality.
Klíčová slova:
loajalita zaměstnanců; sociální pilíř; CSR zpráva; ČEZ; spokojenost zaměstnanců; CSR

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská

Název katedry:
Katedra personalistiky

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vlivu CSR na pracovní spokojenost zaměstnanců
Překlad názvu:
How does CSR affect employee’s satisfaction?
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
In now days knowledge society employees become the most important recourse of all kind of commercial and non-profit organizations. Employers are making efforts to create the best possible conditions with goal to get and hold the best employees. One of the complex tools to make those work conditions better and increase the satisfaction of the employees is concept of Corporate Social Responsibility (CSR). CSR is a policy for management of the organization which builds base for a sustainable development. It consists of three principles: economic, environmental and social. Within the social principle CSR offers plenty of methods and ways to rise the employee's satisfaction and gain his loyalty.
Klíčová slova:
employee satisfaction; CSR report; ČEZ; loyalty of employees; social principle; CSR

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of Personnel Management

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 12. 2010

Datum podání práce:
4. 5. 2011

Datum obhajoby:
17.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29595_xkrad20.pdf [845,85 kB]

Oponentura:
21528_kleibl.pdf [57,01 kB]

Hodnocení vedoucího:
29595_zdvorak.pdf [47,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29595/podrobnosti