Historie a současný stav migrace do Francie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Historie a současný stav migrace do Francie
Autor práce:
Holeček, Juraj
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Kačerová, Eva
Osoba oponující práci:
Němečková, Michaela
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce má za cíl podat popis migračních proudů z Maroka a Alžírska do Francie, vztahů vedoucích k jejich vzniku a jejich následků v podobě existence marocké a alžírské komunity ve Francii. První kapitola se zabývá historickým vývojem vztahů mezi danými zeměmi. Druhá kapitola popisuje vznik migračních proudů a přijetí imigrantů ve Francii. Poslední kapitola se zabývá již existující muslimskou komunitou ve Francii. Přínosem této práce je popis největší muslimské komunity v Evropě, který může být využit jako základ pro další specializované demografické a sociologické práce.
Klíčová slova:
integrace do společnosti; imigrační politika; migrační proudy; migrace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra demografie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 2. 2011
Datum podání práce:
11. 5. 2011
Datum obhajoby:
21.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
30834_xholj56.pdf [724,58 kB]
Oponentura:
22351_Němečková.pdf [201,55 kB]
Hodnocení vedoucího:
30834_kacerova.pdf [161,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/30834/podrobnosti