Techniky optimalizace webu pro vyhledávače a jejich výsledky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Techniky optimalizace webu pro vyhledávače a jejich výsledky
Autor práce:
Rybička, Josef
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Sklenák, Vilém
Osoba oponující práci:
Mach, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce se zabývá optimalizací webových stránek pro vyhledávače, jakožto nezbytným procesem při tvorbě moderních webových projektů. Práce je zaměřena na základní techniky, které se dnes využívají pro zvyšování návštěvnosti plynoucí z přirozených vyhledávačů. Cílem práce je ukázat, jaký dopad mají jednotlivé SEO techniky na návštěvnost a pozice ve vyhledávačích po aplikaci na určitý web. Toho bude dosaženo nejprve úpravou popř. vytvořením nového webu v souladu s moderními SEO technikami. Poté budou s odstupem času naměřeny výsledky optimalizace pomocí nástrojů jako je Google Analytics a AWStats. Práce je rozdělena na dvě části -- teoretickou a praktickou. Teoretická část (kapitoly 1 a 2) se zaměřuje na uvedení do problematiky SEO a popisuje základní techniky používané při optimalizaci. V praktické části (kapitoly 3 a 4) jsou některé z těchto technik aplikovány na konkrétní webové projekty a zhodnoceny jejich výsledky. Praktická část také zahrnuje popis implementace některých postupů pomocí CSS a PHP.
Klíčová slova:
marketing na internetu; optimalizace; SEO

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 10. 2010
Datum podání práce:
11. 5. 2011
Datum obhajoby:
21.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
28526_xrybj15.pdf [2,40 MB]
Oponentura:
20677_machj.pdf [170,08 kB]
Hodnocení vedoucího:
28526_sklenak.pdf [95,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/28526/podrobnosti