Životní cyklus informací v mimořádných událostech.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Životní cyklus informací v mimořádných událostech.
Autor práce:
Šafránková, Klára
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Toman, Prokop
Osoba oponující práci:
Sigmund, Tomáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Informovanost veřejnosti je dnes velice diskutovaným tématem. V dnešní době je nutné posuzovat ne obsah informačního sdělení, ale naopak jeho důvěryhodnost. Důvěryhodnost informací ve společnosti je ovšem z hlediska jejího posouzení velice nesnadným cílem, kterého se snaží dosáhnout analýza v této práci. Práce pojednává o největší lidské tragédii spojené s manipulací informací. Cílem práce je analýza informací uveřejněných o mimořádné události, která se odehrála 11. září 2001. Práce obsahuje analýzu interpretace a vývoje těchto informací veřejnosti prostřednictvím tištěných a internetových médií. V první části práce budou uvedeny základní pojmy spolu s popisem samotné události. Stěžejní část práce se zabývá analýzou mimořádné události a především analýzou vývoje událostí od roku 2001 do současnosti. Zprávy budou hodnoceny a porovnávány dle vzájemné shody, jejich důvěryhodnosti a především jejich vývoje.
Klíčová slova:
Cenzura; Propaganda; WTC; 11. září 2001; Terorismus; Konspirační teorie; Mimořádná událost; Dezinformace; Informace; USA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 12. 2009
Datum podání práce:
10. 5. 2010
Datum obhajoby:
21.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
23612_xsafk05.pdf [1,75 MB]
Oponentura:
19670_sigmund.pdf [428,05 kB]
Hodnocení vedoucího:
23612_toman.pdf [428,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/23612/podrobnosti