Analýza hospodaření Pozemkového fondu České republiky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza hospodaření Pozemkového fondu České republiky
Autor práce:
Hlůšek, Jakub
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zeman, Karel
Osoba oponující práci:
Zajíček, Miroslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Pozemkový fond České republiky je poslední existující transformační institucí zajišťující změnu vlastnických práv formou privatizačního a restitučního procesu. V současné době se uvažuje o ukončení jeho činnosti. Cílem bakalářské práce je analyzovat vývoj hospodaření Pozemkového fondu České republiky ve sledovaném období od roku 1994 do roku 2009, přičemž budou brány v úvahu rovněž návrhy rozpočtu na roky 2010 a 2011 a vypracovat doporučení pro jeho další činnost a možné důsledky jeho zrušení. V první části budou vymezeny používané pojmy a definice, charakterizována rozpočtová soustava v České republice a hospodaření státních institucí, zkoumány transakční náklady a charakterizován transformační proces. Druhá část bude obsahovat analýzu celého vývoje hospodaření Pozemkového fondu ve sledovaném období ve všech jeho evidovaných položkách, přičemž bude kladen zvláštní důraz na příjmovou stránku, nakládání s prostředky fondu a transakční náklady spojené s plněním činnosti této transformační instituce.
Klíčová slova:
transformace; výdaje; transakční náklady; příjmy; Pozemkový fond České republiky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 2. 2011
Datum podání práce:
15. 5. 2011
Datum obhajoby:
22.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
30833_xhluj03.pdf [2,07 MB]
Oponentura:
22069_zajicekm.pdf [122,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
30833_zemank.pdf [74,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/30833/podrobnosti