E-learning - nove interaktivni metody vyuky s akcentem na multimédia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
E-learning - nove interaktivni metody vyuky s akcentem na multimédia
Autor práce:
Budinský, Michal
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Krsek, Libor
Osoba oponující práci:
Horný, Stanislav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
E-learning -- nové interaktivní metody výuky s akcentem na multimédia V této práci je hlavním cílem autora představit nové pojmy, obecné přístupy k současné výuce a poukázat na nové metody a techniky v konkrétní vzdělávací oblasti nazývané e-learning. Vysvětlením hlavních pojmů v problematice distančního vzdělávání s využitím e-learningu se zabývá teoretická část, ve které dochází k roztřídění a upřesnění hlavních často zaměňovaných pojmů. Krátký náhled do historie umožňuje lépe charakterizovat průlomové technologie minulého století, které započaly novou éru vědních oborů ve vzdělávání. Nedílnou součástí e-leaningu jsou multimédia, jejichž prostřednictvím je umožněno výukové materiály navrhovat, tvořit a také využít přímo ve výuce. Široké spektrum druhů multimedií, interaktivní možnosti komunikace a jejich význam využití v oblasti vzdělávání dává e-learningu směr všestranně orientovaného modelu vzdělávání, který je za současných podmínek velmi rychlého růstu technologií čím dál víc důležitý. Praktická část obsahu práce charakterizuje program, s jehož pomocí lze vytvořit kompletní výukový materiál s možností zpětné vazby ve formě testování a ověřování studentových znalostí. Dále je v tomto programu popsán postup tvorby video tutoriálu, který může sloužit jako médium pro samostatné studium nebo jako doplněk živé prezentace ve výuce. Závěr upozorňuje na výhody i nedostatky e-learningu a přináší zamyšlení autora nad problematikou týkající se tvorby tutoriálu a přínosem této bakalářské práce.
Klíčová slova:
moderní metody; vzdělávání; interaktivita; video tutoriál; multimédia; e-learning

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 2. 2009
Datum podání práce:
6. 5. 2009
Datum obhajoby:
22.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
18636_xbudm09.pdf [1,48 MB]
Oponentura:
10159_horny.doc [70,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
18636_krsl01.doc [73,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/18636/podrobnosti